K图 sz002508

(002508)2016-04-01信息显示,老板电器融资余额167,375,101元,融券余额858,056元,融资买入额21,381,502元,融资偿还额15,216,955元,融资净买额6,164,547元,融券余量18,950股,融券卖出量0股,融券偿还量0股,融资融券余额168,233,157元。老板电器融资融券详细信息如下表:

交易日期代码简称融资余额(元)融券余额(元)融资买入额(元)融资偿还额(元)融资净买额(元)融券余量(股)融券卖出量(股)融券偿还量(股)融资融券余额(元)2016-04-01167,375,101858,05621,381,50215,216,9556,164,54718,95000168,233,157